ਬੀਰਬਲ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ | Akbar Birbal Stories in Punjabi

Akbar Birbal Stories in Punjabi – ਬੀਰਬਲ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ

ਅਕਬਰ ਬੀਰਬਲ ਦੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਹਾਣੀ – ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਸਨ

ਇਕ ਵਾਰ ਫਾਰਸ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਪਿੰਜਰਾ ਇਕ ਦੂਤ ਰਾਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ।

ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਫਾਰਸ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਕਬਰ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਬਾਰੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਬੀਰਬਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਸੀ, ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਰਾਜ ਵੀ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬੀਰਬਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਬੀਰਬਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ।

ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਗਰਮ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸ਼ੇਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਵਿਚ ਹੀ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਮੋਮ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਧਾਤੂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਛਾਣ ਲਈ।

ਫਾਰਸੀ ਰਾਜਦੂਤ ਵੀਰਬਲ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ।

punjabi stories,punjabi moral story for kids,short stories with moral in punjabi, punjabi moral stories, panchatantra stories in punjabi, moral stories for kids in punjabi language, stories in punjabi, punjabi short stories ,moral stories,punjabi story,punjabi kahani,punjabi cartoon for childrens, punjabi fairy tales stories . 

Sharing Is Caring:

Leave a comment