ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਬੀਰਬਲ ਦੀਆਂ 5 ਕਹਾਣੀਆਂ | Akbar Birbal Stories in Punjabi

5 Akbar Birbal Stories in Punjabi | ਅਕਬਰ ਬੀਰਬਲ ਦੀਆਂ 5 ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੋਰੀ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਕਬਰ ਤੇ ਬੀਰਬਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜੋਂਗੇ। ਅਕਬਰ ਤੇ ਬੀਰਬਲ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਕਬਰ ਬੀਰਬਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਘਰ ਕਰ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ moral stories in punjabi ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ।

ਆਓ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਕਬਰ ਤੇ ਬੀਰਬਲ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 

1. ਜਿਸਦਾ ਸੇਵਕ (ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਬੀਰਬਲ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ)

ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਕਬਰ ਅਤੇ ਬੀਰਬਲ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਬੈਂਗਣ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਬੀਰਬਲ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੈਂਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਵਿਚ ਦੋ-ਚਾਰ ਵਾਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ।

ਅਚਾਨਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਬੀਰਬਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੀਰਬਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਂਗਣ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੈਂਗਣ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਆਦਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਬੀਰਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ- ਬੀਰਬਲ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਦੇ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ?

ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ – ਰਾਜਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ! ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਬੈਂਗਣ ਦਾ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ।

2. ਰੱਬ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਬੀਰਬਲ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ)

ਬੀਰਬਲ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਗਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰੱਬ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਵਰਦਾਨ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ।

ਇੱਕ ਦਰਬਾਰੀ ਨੂੰ ਬੀਰਬਲ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸੇ ਦਰਬਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵੇਖੋ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਕੱਟ ਗਈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਕੁਝ ਦੇਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦਰਬਾਰੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਦਰਬਾਰੀ ਵੀ ਗੂੰਜ ਉੱਠੇ।

ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬੀਰਬਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਲ੍ਹਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਛਾ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ

ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਰਬਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਬਲੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਦਰਬਾਰੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਉਂਗਲੀ ਗਾਇਬ ਮਿਲੀ।

ਨਹੀਂ, ਇਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ 9 ਉਂਗਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਵਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਅਧੂਰੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਜਾਂ ਸੋਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ।

ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਬੀਰਬਲ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਰਬਾਰੀ ਨੂੰ ਬੀਰਬਲ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੀ ਏਂ? ਅਕਬਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।

ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਦਰਬਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਹੰਝੂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਸੀ।

ਅਕਬਰ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਅਕਬਰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਰਬਲ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਆਦਮੀ ਉਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।

3. ਕਿਸਦਾ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਹੈ (ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਬੀਰਬਲ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ)

ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਕਬਰ ਨੇ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ?

ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਗੰਗਾ ਜਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ।

ਪਰ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੋਲਿਆ, ਬੀਰਬਲ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈਂ?

ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਾਣੀ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦਾ ਹੈ।

ਅਚਾਨਕ ਬੀਰਬਲ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ? .

ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬੀਰਬਲ ਸਹੀ ਸੀ।

4. ਕਿਸਦੀ ਜੀਤ (ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਬੀਰਬਲ ਕਹਾਣੀਆਂ)

ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਬੀਰਬਲ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਉਸਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਤਸੁਕ ਹੋ ਕੇ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ?

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਥੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਇਹ ਜੰਗ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੇ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ।

5. ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁੱਸਾ (ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਬੀਰਬਲ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ)

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇੰਨੀ ਵਧ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੇਗਮ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੇਗਮ ਅਜੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ, ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬੇਗਮ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਸਨੇ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਬੀਰਬਲ ਬੇਗਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਬੇਗਮ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।

ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ, ਜੇਕਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਪਸੰਦ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੇਗਮ ਨੇ ਬੀਰਬਲ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ।

ਜਦੋਂ ਸਮਰਾਟ ਜਾਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਇਆ – ਕੋਈ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਉਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ – ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਏ ਹੋ।

ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ। ਯਕੀਨਨ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਲ ਦੱਸੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬੇਗਮ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ।


ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ ਏਨਾ Punjabi Stories ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ Short Stories, Punjabi Moral Stories ਅਤੇ Complete stories for Class 8,9,10 and Class 12 ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ Motivational short stories in punjabi ਸੁਨਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ। ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ , ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ bedtime stories in punjabi pdf ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ।  ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਸੁਨਾਉਣਾ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ punjabi stories pdf bedtime stories in punjabi language ਅਤੇ punjabi stories with moral punjabi stories for child pdf ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਸ਼ੇਯਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ 

punjabi stories,punjabi moral story for kids,short stories with moral in punjabi, punjabi moral stories, panchatantra stories in punjabi, moral stories for kids in punjabi language, stories in punjabi, punjabi short stories ,moral stories,punjabi story,punjabi kahani,punjabi cartoon for childrens, punjabi fairy tales stories . 

Sharing Is Caring:

3 thoughts on “ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਬੀਰਬਲ ਦੀਆਂ 5 ਕਹਾਣੀਆਂ | Akbar Birbal Stories in Punjabi”

Leave a comment