Brief History of Punjab-ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

History of Punjab ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ, ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ … READ MORE