ਮਡ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਥੈਰੇਪੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਕੀ ਹਨ ?

ਮਡ ਥੈਰੇਪੀ ਥੈਰੇਪੀ ਕੀ ਹੈ ? 

MUD THERAPY IS ITS BENEFITS: ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ Health Tips in Punjabi ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਮਡ ਥੈਰੇਪੀ (Mud Therapy) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਚਰੋਪੈਥੀ ਅਰਥਾਤ ਕੁਦਰਤੀ  ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪੱਟੀ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੇਸਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਥੈਰੇਪੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਡ ਥੈਰੇਪੀ (Mud Therapy) ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਡ ਥੈਰੇਪੀ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਾਇਣ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮਡ ਥੈਰੇਪੀ (Mud Therapy) ਲਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਨੋਮਾਈਸੀਟਸ ਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਗਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਹਾਵਨੀ ਗੰਧ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਮਡ ਥੈਰੇਪੀ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਮਡ ਥੈਰੇਪੀ (Mud Therapy): ਮਡ ਬਾਥ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਝੁਰੜੀਆਂ, ਮੁਹਾਸੇ, ਚਮੜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ, ਦਾਗ-ਧੱਬੇ, ਚਿੱਟੇ ਧੱਬੇ, ਕੋੜ੍ਹ, ਥਫੜ ਅਤੇ ਚੰਬਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਡ ਥੈਰੇਪੀ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਕਿਨ ‘ਚ ਗਲੋ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਸਕਿਨ ਟਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਿਨ ਨਰਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਡ ਥੈਰੇਪੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ 

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਸਤ ਅਤੇ ਉਲਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਡ ਥੈਰੇਪੀ (Mud Therapy) ਕਬਜ਼, ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ, ਕੋਲਾਈਟਿਸ, ਅਸਥਮਾ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਮੋਟਾਪਾ, ਸ਼ੂਗਰ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Sharing Is Caring:

Leave a comment