ਮੋਰਨਿੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਮੋਰਨਿੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ? 

Morning Assembly Importance: ਸਵੇਰ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ (Morning Assembly) ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਭਿਆਸ ਹੈ । ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਯਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਕਤਾ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ (Morning Assembly) ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਵਿਚਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਵੇਰ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ | Importance of Morning Assembly

ਸਕੂਲ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ (School Morning Assembly) ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਵਧਣ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਸਥਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿੱਖਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹਾਨ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਕਦਮ ਪੱਥਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਝਿਝੱਕ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਏਕਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ

ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ (Morning Assembly) ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ

ਸਕੂਲ ਅਸੈਂਬਲੀ (School Morning Assembly) ਉਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪੂਰਣ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ extra ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਿੱਖਣਾ

Morning Assembly ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਖਲਾਈ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠਣ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਹੁਨਰ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਵੇਂ ਕੀਮਤੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਕੂਲ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਅਸੈਂਬਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਖੇਤਰ (Comfort Zone) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ

ਸਕੂਲ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ (Morning Assembly) ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੀਡਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਸਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

Sharing Is Caring:

Leave a Comment