CBSE ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2024: CBSE 10ਵੀਂ, 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ‘ਚ ਹੋਣਗੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ

CBSE ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2024: CBSE 10ਵੀਂ, 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ‘ਚ ਹੋਣਗੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ CBSE ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2023-24 ਦੇ ਪੈਟਰਨ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ 10ਵੀਂ-12ਵੀਂ ਦੇ … READ MORE