NCTE Launches 4 Year Integrated Teacher Education Programme

NCTE

NCTE Launches 4 Year Integrated Teacher Education Programme 2023-24 ਤੋਂ 57 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ … READ MORE