Akbar Birbal Punjabi Kahani – ਹਰਾ ਘੋੜਾ

ਹਰਾ ਘੋੜਾ – ਅਕਬਰ ਅਤੇ ਬੀਰਬਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਕਬਰ ਅਤੇ ਬੀਰਬਲ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ … READ MORE