ISRO – ਇਸਰੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਇਸਰੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਇਸਰੋ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸਰੋ ਦਾ ਗਠਨ 15 ਅਗਸਤ 1969 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸਰੋ ਦੇ ਦੇਸ਼ … READ MORE