ਚਲਾਕ ਲੂੰਬੜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ | Chalak Lomdi ki Kahani

ਲੋਮੜੀ ਅਤੇ ਕਾਂ | Punjabi Panchatantra Moral Stories For Kids

Chalak Lomdi di Kahani: ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਲਾਕ ਲੂੰਬੜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ (Chlak Lomri / Lumbdi di Kahani) ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਇਹ ਚਲਾਕ ਲੋਮੜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਫਾਕਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰੋ ਸਟੋਰੀ (Fox and Crow Story in Punjabi) ਬਾਰੇ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। 

ਚਲਾਕ ਲੂੰਬੜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ | Chalak Lomdi di Kahani

ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਡ ਕੇ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਉੱਚੀ ਟਾਹਣੀ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਲੂੰਬੜੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਲੂੰਬੜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਦਰੱਖਤ ਹੇਠਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਕਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਂ ਰਾਜਾ ਜੀ “ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ?” ਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ।

ਲੂੰਬੜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਕਾਂ ਰਾਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ।” ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ । ਮੂਰਖ ਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਰੋਟੀ ਚੁੰਝ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਲੂੰਬੜੀ ਝੱਟ ਰੋਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ।

ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਚਲਾਕ ਲੂੰਬੜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ (Chlak Lumbdi di Kahani) ਦਾ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕਿ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। 

ਚਲਾਕ ਲੂੰਬੜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ | FAQs about Chalak Lomdi Di Kahani

Q1. ਚਲਾਕ ਲੂੰਬੜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਬਕ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Q2. ਲੂੰਬੜੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਭਟਕ ਰਹੀ ਸੀ?

ਲੂੰਬੜੀ ਭੁੱਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਹੀ ਸੀ।

ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ 

ummid hai Tuhanu eh Panchatntra di kahani / panchatantra stories in punjabi, Changi lagi hovegi, Post nu share zarur karo. Dhanwaad. 

Sharing Is Caring:

Leave a comment