Akbar Birbal Stories: ਹਰਾ ਘੋੜਾ

Akbar Birbal Stories in Punjabi | ਅਕਬਰ ਬੀਰਬਲ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੋਰੀ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਕਬਰ ਤੇ ਬੀਰਬਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜੋਂਗੇ। ਅਕਬਰ ਤੇ ਬੀਰਬਲ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਕਬਰ ਬੀਰਬਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਘਰ ਕਰ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ moral stories in punjabi ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ।

ਆਓ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਕਬਰ ਤੇ ਬੀਰਬਲ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀ : ਹਰਾ ਘੋੜਾ

ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਘੋੜੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਬਾਗ ਵਿਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਬੀਰਬਲ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਦਰੱਖਤ ਅਤੇ ਹਰਾ ਘਾਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘੋੜਾ ਵੀ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਬੀਰਬਲ, ਮੈਨੂੰ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਘੋੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਘੋੜਾ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਦਿਖਾਓ।” ਇੱਕ ਵੀ ਹਰਾ ਘੋੜਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਅਤੇ ਬੀਰਬਲ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਬੀਰਬਲ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।

ਦਰਅਸਲ, ਅਜਿਹੇ ਕੋਝੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਰਬਲ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਵੇ ਅਤੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਹਾਨਪਨਾਹ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਬੀਰਬਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੀਰਬਲ ਦੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

ਬੀਰਬਲ ਹਰੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਜਹਾਂਪਨਾਹ! ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਰਾ ਘੋੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।” ਰਾਜਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਲਦੀ ਦੱਸ, ਹਰਾ ਘੋੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬੀਰਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਹਾਂਪਨਾਹ! ਤੂੰ ਘੋੜਾ ਲੱਭ ਲਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਲੱਭਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹਨ?
“ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੋੜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। “ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ?
ਘੋੜਾ ਖਾਸ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਖਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਦਾ ਮਾਲਕ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱਤਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਅਕਬਰ ਬੀਰਬਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ।

ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਜਹਾਂਪਨਾਹ! ਜੇਕਰ ਹਰਾ ਘੋੜਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਕਬਰ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਉਹ ਬੀਰਬਲ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਸਮਝੋ ਕਿ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

punjabi stories,punjabi moral story for kids,short stories with moral in punjabi, punjabi moral stories, panchatantra stories in punjabi, moral stories for kids in punjabi language, stories in punjabi, punjabi short stories ,moral stories,punjabi story,punjabi kahani,punjabi cartoon for childrens, punjabi fairy tales stories . 

Sharing Is Caring:

Leave a comment