Punjabi Story : ਭਾਲੂ ਅਤੇ ਦੋ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਰਿੱਛ ਅਤੇ ਦੋ ਦੋਸਤ | The Bear and The Two Friends Punjabi Story

Punjabi Moral Story : The Bear and The Two Friends Punjabi Story | ਰਿੱਛ ਅਤੇ ਦੋ ਦੋਸਤ | ਭਾਲੂ ਅਤੇ ਦੋ ਦੋਸਤ

ਤੁਹਾਡਾ Punjabi Story ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ Moral Story Do Dost ate Rich ਦੋ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਰਿੱਛ ਅਤੇ ਭਾਲੂ ਅਤੇ ਦੋ ਦੋਸਤ for Students of Class 5, 6, 7, 8, 9  Class 10 and Class 12 PSEB ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Bhalu ate Do Dost : ਦੋ ਦੋਸਤ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੰਗਲ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਮਿੱਤਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿੱਛ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਹਾਂ, ਉਹ ਭਾਲੂ (ਰਿੱਛ) ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ “ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜ”, ਪਰ ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਦਰੱਖਤ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ।

ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਦਾ ਦੋਸਤ ਹੋਰ ਵੀ ਡਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਦਰਖਤ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਲੂ (ਰਿੱਛ) ਹੋਰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਦਰੱਖਤ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਦੋਸਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਲੂ (ਰਿੱਛ) ਹੇਠਾਂ ਪਏ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੰਘ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ।

ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਪਏ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਰੋਕ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਲੂ (ਰਿੱਛ) ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਰਿੱਛ ਮੈਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ।

ਦਰੱਖਤ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਭਾਲੂ (ਰਿੱਛ) ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਲੂ (ਰਿੱਛ) ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਰਨ ਦਾ ਢੌਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਲੂ (ਰਿੱਛ) ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਹੀ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹੋ, ਜੋ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ । ਦੂਜੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਏ।

ਸਿੱਟਾ : ਇਸ The Bear and The Two Friends Punjabi ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਦੋਸਤ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। Story of “Two Friends and the Bear” Punjabi Moral Story for Kids .

Sharing Is Caring:

Leave a comment