ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ | Which entrance exam is best for abroad studies?

ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ Entrance Exams to Study Overseas SAT, MCAT, LSAT, GMAT, GRE, IELTS and the TOEFL ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (Language Exam) ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (standardised exam) ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼, ਕੋਰਸ, ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਕਾਲਜ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ : 

 • Which entrance exam is best for abroad studies?
 • how to go abroad for studies after 12th from India? 
 • entrance exam for foreign universities
 • exams for study abroad with scholarship
 • International Entrance Exams to Study Overseas
 • how to get admission in a foreign university after 12th?
 • scholarship exams for abroad studies in india
 • exams to study abroad after 12th

ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ Language Exams

ਭਾਸ਼ਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮੇ ।

Which exam to give for which course to study abroad

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ (study abroad) ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ:

ਆਈਲੈਟਸ ਟੈਸਟ (ILETS)

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੂਏਜ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਆਈਲੈਟਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁਨਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਣਨਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂ.ਕੇ., ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਆਈਲੈਟਸ ਸਕੋਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

TOFEL ਟੈਸਟ

TOEFL ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ। 9,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਜ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ TOEFL ਸਕੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। TOEFL ਦੇ ਲਗਭਗ 130 ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕੋਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ (ਈਟੀਐਸ), ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Here is a table describing exam requirements according to the course of your choice:

Courses/Programs

Standardized Tests

Preferred English Language Tests on the Country basis

Undergraduate SAT or ACT
 • TOEFL for US, Canada
 • IELTS or PTE for UK, Australia, New Zealand
 • CELPIP for Canada
 • CAE or CPE for UK
MBA GMAT or GRE
 • TOEFL for US, Canada
 • IELTS or PTE for UK, Australia, New Zealand
 • CELPIP for Canada
 • CAE or CPE for UK
MS GRE
 • TOEFL for US, Canada
 • IELTS or PTE for UK, Australia, New Zealand
 • CELPIP for Canada
 • CAE or CPE for UK
Certificate and Diploma
 • TOEFL for US, Canada
 • IELTS or PTE for UK, Australia, New Zealand
 • CELPIP for Canada
 • CAE or CPE for UK
Medical MCAT
 • TOEFL for US, Canada
 • IELTS or PTE for UK, Australia, New Zealand
 • CELPIP for Canada
 • CAE or CPE for UK
Law LSAT
 • TOEFL for US, Canada
 • IELTS or PTE for UK, Australia, New Zealand
 • CELPIP for Canada
 • CAE or CPE for UK

GRE ਟੈਸਟ 

ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ GRE ਟੈਸਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਨਾਮਵਰ ਬੀ-ਸਕੂਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। GRE ਟੈਸਟ ਵਿਦਿਅਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੇਵਾ (ETS) ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

GMAT ਟੈਸਟ 

GMAT (ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਟੈਸਟ) ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ MBA ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ MBA ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ, ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਿਲ (GMAC, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਿਲ) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ, GMAT ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਡੈਪਟਿਵ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ MBA ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਤਰਾਤਮਕ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ, ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਮੌਖਿਕ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।

SAT ਟੈਸਟ 

ਵਿਦਿਅਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਟੈਸਟ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। SAT ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ SAT ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਮ SAT ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਕੋਰਸ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇ ਜਾਂ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ SAT ਟੈਸਟ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਐਕਟ ਟੈਸਟ (ACT)

ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਲਜ ਟੈਸਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ACT ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਟੈਸਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸੀ.ਏ.ਈ ਟੈਸਟ (CAE)

ਕੈਮਬ੍ਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ESOL (ESOL, ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਬ੍ਰਿਜ ਇੰਗਲਿਸ਼: ਐਡਵਾਂਸਡ (CAE) ਟੈਸਟ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ, ਲਿਖਣ, ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਹੁਨਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ CAE ਟੈਸਟ ਕੈਮਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

LSAT ਟੈਸਟ 

ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲਾ ਕੌਂਸਲ (LSAC) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। LSAT ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸਕੋਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਲਾਅ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੀਅਰਸਨ ਟੈਸਟ (PTE)

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦਾ ਪੀਅਰਸਨ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਪੀਟੀਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਟੈਸਟ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। PTE ਪੀਅਰਸਨ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ-ਮੂਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ (ਜਾਂ ਜਿਸਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। PTE ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

 

Sharing Is Caring:

Leave a comment