500+ Words Essay on Self Discipline in Punjabi

Essay on Self Discipline in Punjabi | ਸਵੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ 500+ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਲੇਖ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੋਰੀ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ Punjabi Essay on Self Descipline ,ਸਵੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲੇਖ ,Punjabi Essay, Paragraph, Speech for Class 7, 8, 9, 10 and 12 Students ਪੜੋਂਗੇ.

Essay on Self Discipline in Punjabi. Short Essay on Self Discipline in Punjabi Language ਅਕਸਰ exams ਦੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਵੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਵੈ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁਨਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਲਈ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਸਵੈ-ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਵੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ: – ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ। ਟੀਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਕਰੋ:– ਧਿਆਨ ਸਾਡੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਕਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਵੈ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਵੈ-ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਜੀਵਨ ਲਈ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਸੈੱਟ ਕਰੋ: – ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਜੀਵਨ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿੱਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਹਰੇਕ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ:– ਇਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਅਤੇ ਚੈਟਿੰਗ ਐਪਸ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਵੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੌਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਬੀਪ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਚੈਟਿੰਗ ਐਪਸ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਵੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਭਟਕਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਸਾਈਲੈਂਟ ‘ਤੇ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਚੁਣੋ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿਓ: – ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਰ ਟੀਚੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਸਹੀ ਨੀਂਦ ਲਓ:- ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਵੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਰਾਤ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਸੌਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੌਣ ਅਤੇ ਜਾਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਝਪਕੀ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੋ: – ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਵੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਵੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਵ-ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਵੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ

ਸਵੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਨ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਵੈ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਭਟਕਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਸਵੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਸਵੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

Sharing Is Caring:

Leave a comment