ਦੀਵਾਲੀ | Diwali

ਦੀਵਾਲੀ | Diwali Essay in Punjabi for Kids  ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਰਤਿਕ … READ MORE